FAQ

Hvorfor hedder det “COCKPITTET”?

cockpit_B777Et flys cockpit er det ultimative kontrolcenter!
Alle ved hvad et cockpit er, og de fleste imponeres over det tilsyneladende virvar af instrumenter og knapper.
Enkelte knækker koden og får lært at sidde i et cockpit og holde styr på det der sikrer, at flyet kommer sikkert frem. Ganske få opnår evnen til fuldstændigt at beherske kompleksiteten af det, der skal ske i et cockpit og samtidig få løst en svær opgave. De er bl.a. kendetegnet ved at være fleksible, robuste, åbne, rolige, empatiske og så lærer de af deres fejl. De er ikke i konkurrence med nogen, men stræber efter konstant forbedring. Alt sammen egenskaber, som også dygtige ledere besidder.
I COCKPITTET overfører jeg metoder og principper fra en kompliceret og effektiv verden over i den virkelighed du som leder er piloten i.

Hvem er mennesket i COCKPITTET?
Jeg har en alder (50+) og livserfaring, som gør mig i stand til at sætte mig i de fleste menneskers sted og hjælpe dem videre med deres udfordringer og udvikling. Vel og mærke med afsæt i dem selv og den situation de står i.
DSC_0748Jeg er “faldet af hesten” flere gange i mit liv og har slået mig seriøst hårdt. Men jeg ved også, at jeg kan rejse mig op og komme videre. Jeg stræber efter at blive den bedste udgave af mig selv i de sammenhænge jeg indgår i og tror på at ledere og alle andre, der arbejder med mennesker, har en særlig forpligtelse til at gøre det samme. Ikke for deres egen skyld, men for dem, de er ledere for.

Mere om manden i COCKPITTET
Jeg har fløjet helikopter og flyvemaskiner i 40 år, de sidste 30 i Hæren og Flyvevåbnet, og jeg ved hvad det vil sige at skulle holde hovedet koldt, når det virkelig gælder. Jeg ved også, hvordan man træffer hurtige og gode beslutninger, fordi det er det eneste, der kan bruges.
Jeg har været med til at udvælge og uddanne nogle af de dygtigste piloter i Flyvevåbnet. Jeg har arbejdet med at få mennesker til at blive den bedste udgave af dem selv; nogle gange også bedre end de selv troede de kunne blive!
Jeg ved noget om hvordan man opnår store enkeltpræstationer og om de fælder der lurer på vejen. Jeg kender også følelsen af at præstere i et team, hvor alle er dybt afhængige af at man kan stole 100% på at de andre i teamet kan deres metier, og hvor alt kan mistes hvis ikke der spilles i takt og fuldstændig som aftalt!

Baby BlueJeg ved hvordan det føles, at sidde på jorden og ønske man var oppe mellem skyerne. Jeg ved også hvordan det føles at sidde deroppe og ønske man sad nede på jorden med en kop kaffe i stedet for. Situationer hvor beslutsomhed, disciplin, træning og erfaring gjorde forskellen!

Og når dagen er omme, så er jeg jo bare Lars fra Silkeborg, som lever et helt almindeligt liv med græsslåning, madlavning og skole-hjem-samtaler. Indimellem tager jeg bare en flyverdragt på og gør noget, som jeg har kæmpet hårdt for at få lov til. Noget som har givet mig en meget speciel ballast og erfaring, som jeg sammen med dig kan overføre til din verden og dit liv.
Alle kan blive bedre end sig selv og nå de store mål! Både hver for sig og sammen med andre.

Hvad er “Burning Nine” egentlig?
Igennem de sidste par årtier har anerkendende og værdibasetet ledelse gjort sit indtog i mange virksomheder og organisationer. I den forbindelse har man brugt mange ressourcer på at definere virksomhedens værdier, fx i forbindelse med en MVV-proces (Mission – Vision – Værdier).

Tingene skifter hurtigt i denne branche, således også hvad vi kalder tingene. Vores værdisæt er dybest set de (etiske) spilleregler vi stiller op for hinanden i den måde vi er sammen på, når vi løser vores opgave sammen. I dag bliver det kaldt alt fra “How” til “dogme”. I COCKPITTET hedder det “Burning Nine”.
“Burning Nine” består af ni sætninger, som beskriver, hvordan vi gør tingene sammen. De ni sætninger hænger sammen tre og tre, og relaterer sig til tre forskellige områder inden for det vi gør, når vi udøver ledelse.

img_6431.jpgNavnet “Burning Nine” opstod af sig selv da jeg en dag i min have lavede en bålplads, som vi kan sidde omkring og snakke (og bage snobrød). Da jeg gik i gang med at placere “stolene” var det min plan, at der skulle være otte, men da jeg var færdig stod der ni. Da jeg først havde fået pusten tilbage over ikke længere at kunne tælle til otte, så kom navnet “Burning Nine” til mig. Når vi skal lede, især forandringer, så sker der først noget, når vi giver os selv en brændende platform at stå på og i et lederudviklingsforløb med COCKPITTET, vil noget af det første vi gør være, at designe jeres “Burning Nine”. Efterfølgende vil det danne udgangspunkt for hvordan I leder, navigerer og kommunikerer i jeres virksomhed eller organisation.

Hvorfor er COCKPITTET´s logo en spiral?
Det er min erfaring, at de udfordringer jeg møder undervejs i mit liv, både på det private og professionelle plan, dukker op igen og igen, indtil jeg får lært at tackle dem rigtigt. Det kan fx være i relation til min måde at håndtere en medarbejder eller mine børn i bestemte sammenhænge. Hvis ikke jeg lykkedes med at “lukke sagen”, så vil jeg senere opleve mig selv i situation identisk med den forrige.
Jeg ser mit liv som en bevægelse fra centrum og ud langs en spiral. Det jeg oplever undervejs prøver jeg at lære af, men accepterer også, at der altid kan læres mere. Det får jeg så chancen for næste gang jeg kommer til samme sted; nu bare med læringen fra sidste gang i bagagen.

Logo
“Stedet” på spiralen kan du forestille dig som en eger i et hjul. Jo længere væk fra centrum af spiralen du befinder dig, desto mere har du lært på dette sted. Da spiralen ikke synes at have en ende betyder det også at vi altid kan lære noget mere. Deraf kommer også mit udtryk om at vi hele tiden skal stræbe efter at blive en bedre udgave af os selv. Det være sig som det menneske vi er professionelt, personligt og privat. Det kan nemlig ikke adskilles, hvis vi som leder ønsker at udvikle os hen imod at være autentiske. At være leder er ikke noget vi spiller, det er noget vi er i relation til nogle andre mennesker. Ligesom når vi er far, mor, ven, kæreste eller ægtefælle.


Ledelse handler om mennesker  –  Det forpligter!